Czym jest Ubezpieczenie GAP

GAP to ubezpieczenie, którego zadaniem jest pokrycie strat na jakie jesteś narażony w związku z utratą wartości Twojego samochodu.

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe, ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową lub sumą ubezpieczenia AC Twojego samochodu, a jego wartością rynkową aktualną na dzień szkody.

Jeśli kupujesz samochód zapoznaj się z informacjami o GAP RTI. Jeśli zawierasz ubezpieczenie AC zapoznaj się z informacjami o GAP RTV.

Tylko ubezpieczenie GAP chroni tak wiele za tak niewiele !

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy:


Wartością Twojego samochodu
wynikającą z faktury zakupu lub polisy AC,
a wyższą z kwot

 
  • Odszkodowania wypłaconego z tytułu całkowitego zniszczenia bądź kradzieży pojazdu.

lub

  • wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody.


Przykład: Wartość Twojego samochodu wynikająca z faktury zakupu lub polisy AC: 60.000 zł

 48.000 zł
Wysokość odszkodowania jakie zapłaci Twój Ubezpieczyciel za szkodę całkowitą

12.000 zł
Wysokość odszkodowania jakie otrzymasz z polisy GAP


Copyright © Autoprotect Polska 2011 www.autoprotect.com.pl ewipo.pl
Autogap Auto gwarancja Auto protect