GAP - często zadawane pytania:

Czym jest ubezpieczenie GAP ?
GAP to ubezpieczenie, którego zadaniem jest pokrycie strat na jakie jesteś narażony w związku z utrata wartości Twojego samochodu. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową lub sumą ubezpieczenia AC Twojego samochodu, a jego aktualną wartością rynkową.

Jakich samochodów dotyczy ochrona udzielana w ramach ubezpieczenia GAP ?
Ubezpieczenie GAP chroni utratę wartości samochodów nowych i używanych, których okres eksploatacji nie przekracza 6 lat zaś wartość nie jest większa niż 500.000 zł w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.

Na jaki okres można ubezpieczyć samochód ?
Ubezpieczenie GAP może zostać zawarte nawet na okres 4 lat. Sam możesz dokonać wyboru najkorzystniejszego dla Ciebie produktu oraz dostępnego okresu ochrony.

Jaka jest maksymalna kwota odszkodowania ?
Z ubezpieczenia GAP możesz otrzymać nawet 100.000 zł odszkodowania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub przeczytaj warunki ubezpieczenia.

Jak w praktyce działa GAP ?
Wyobraź sobie, samochód o wartości 50.000 zł. W 3-cim roku eksploatacji ulega on szkodzie całkowitej (kradzież lub zniszczenie). Ubezpieczyciel określił wartość pojazdu na dzień szkody na kwotę 24.000 zł. Właściciel tego samochodu stracił w tej sytuacji 26.000 zł. Czy musiał ? Oczywiście, że nie ! Jeśli był posiadaczem polisy GAP otrzymał dodatkowo odszkodowanie pokrywające utratę wartości jego samochodu w kwocie 26.000 !

Zapamiętaj !
Tylko ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową lub sumą ubezpieczenia AC pojazdu, a jego wartością aktualną na dzień wystąpienia szkody całkowitej. Tylko ubezpieczenie GAP chroni tak wiele za tak niewiele !


redLine
Loga Autoprotect Red Sands
Copyright © Autoprotect Polska 2011 www.autoprotect.com.pl ewipo.pl
Autogap Auto gwarancja Auto protect