Jakie samochody można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie GAP adresowane jest do posiadaczy i użytkowników samochodów:
  • O dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5t
  • W wieku nie przekraczającym 6 lat w dniu zawierania umowy ubezpieczenia
  • O wartości nie przekraczającej 500.000 zł w dniu zawierania umowy ubezpieczenia
  • Z ważnym badaniem technicznym potwierdzonym wpisem do dowodu rejestracyjnego
  • Zarejestrowanych w RP
  • Objętych ważnym ubezpieczeniem ACCopyright © Autoprotect Polska 2011 www.autoprotect.com.pl ewipo.pl
Autogap Auto gwarancja Auto protect